Select language:

Advokat Vidar Broder Lund AS tilbyr assistanse i næringsrelaterte rettsspørsmål, deriblant deltakelse i kontraktsforhandlinger, utredningsarbeid, utforming av avtaledokumenter, assistanse i dialog med parter og offentlige myndigheter, samt bistand i rettergang dersom det oppstår tvist som må finne sin løsning ved hjelp av domstol eller gjennom voldgift.

Kontakt

kart Halfdan Kjerulfsgate 4. 
5017 Bergen

Postadresse:
P. OBox 1247 
N-5811 Bergen, Norway
 
Tel: (+47) 55553700 fax: (+47) 55553710 

email: advokat@broder-lund.no