Select language:

Advokat Vidar Broder Lund AS tilbyr assistanse i næringsrelaterte rettsspørsmål, deriblant deltakelse i kontraktsforhandlinger, utredningsarbeid, utforming av avtaledokumenter, assistanse i dialog med parter og offentlige myndigheter, samt bistand i rettergang dersom det oppstår tvist som må finne sin løsning ved hjelp av domstol eller gjennom voldgift.

Om Oss

Vidar Broder Lund arbeider også som kommersiell og strategisk rådgiver. Dette gjelder spesielt i forhold til klienter som vi har et veletablert forhold til og hvor kunnskap om klienten bidra til å være en nyttig medspiller. 

Det legges stor vekt på det personlige forhold mellom klient og advokat. Målsettingen er å levere høykvalitetsprodukt til konkurransedyktig pris. Vi fører løpende regnskap med de ressurser som medgår under utførelsen av et oppdrag. Ved vår fakturering tar vi hensyn til flere faktorer, så som medgått tid, oppdragets kompleksitet og intensitet, vanskelighetsgrad, resultat og involverte verdier.