Select language:

Advokat Vidar Broder Lund AS tilbyr assistanse i næringsrelaterte rettsspørsmål, deriblant deltakelse i kontraktsforhandlinger, utredningsarbeid, utforming av avtaledokumenter, assistanse i dialog med parter og offentlige myndigheter, samt bistand i rettergang dersom det oppstår tvist som må finne sin løsning ved hjelp av domstol eller gjennom voldgift.

Fagområder og bakgrunn

Advokat Vidar Broder Lund AS sine primære områder er finans- og forretningsjus, deriblant fast eiendom og tomtefeste. 

Advokat Vidar Broder Lund har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1970. Han har tatt etterutdannelse ved College d` Europe i Belgia og ved IMD i Sveits. Han har arbeidet som dommerfullmektig og bl.a. vært lovrådgiver i departementet innenfor petroleumssektoren. Han har bred forretningserfaring fra ledende stillinger innen finans.